Menu
Login
Ingrese sus datos

Registrese

Ver Video Musical Jijiji

Fernet Con Pockys


Jijiji - Fernet Con Pockys

Jijiji
reproducir

┐Te gusto el Video? (2016)


ok (+4) ko (-2)

clic para valorar videoMas videos de Fernet Con Pockys

Letra de "Jijiji" de Fernet Con Pockys


kakureteiru shiroi yoru (una escondida noche blanca)
nebaridzuyoi teki no musuko (el hijo tenaz de tu enemigo)
kiraa wa seitakuna shokuji wo suru (el asesino come lujosamente)
kurisutaru no ban ga wareteshimatta (la noche de cristal se rompio)

yume janeー (no es un sue├▒o)
shantoshite, kanpai wo shita (se enderez├│ y brind├│)
yume janeー (no es un sue├▒o)
karada zenbu wo sasageta (entrego el cuerpo entero)
onegai miruna, denki wo tsukeruna (por favor no mires, no prendas la luz)
mechakucha ni natta (me volvi un desastre)

kono eigakara ii kanji ga suru (esta pel├şcula me da una buena sensaci├│n)
kodomo wa chiisana bakudanda (los ni├▒os son cono bombas peque├▒itas)
saitei no michi wa tori no doukutsu (el camino mas dificil es la cueva del pajaro)
sore wa nemurenai hito ni (es para quienes no pueden dormir)

yume janeー (no es un sue├▒o)
mayotte, hashitteita (perdido, corr├şa)
yume janeー (no es un sue├▒o)
moumoku me kanzen aketa (los ojos ciegos totalmente abiertos)
onegai miruna, denki wo tsukeruna (no mires por favor y no prendas la luz)
mechakucha ni natta (me volvi un desastre)

saigo no bun wa chou omoshiroi (la ultima parte es realmente interesante)
hontou ni kyoumi shishindarou (realmente llama mi atenci├│n)
kurakute kondeiru michi wo aruite (caminas por el camino oscuro y lleno de gente)
aisareta hito ni kizu wo tsuke (hiriendo a quienes te han amado)

yume janeー (no es un sue├▒o)
shantoshite, kanpai wo shita (se enderez├│ y brind├│)
yume janeー (no es un sue├▒o)
karada zenbu wo sasageta (entreg├│ el cuerpo entero)
yume janeー (no es un sue├▒o)
mayotte, hashitteita (perdido, corr├şa)
yume janeー (no es un sue├▒o)
moumoku me kanzen aketa (los ojos ciegos totalmente abiertos)
onegai miruna, denki wo tsukeruna (no mires por favor y no prendas la luz)
mechakucha ni natta (me volvi un desastre)Nuestra Tecnologia resolvio que la letra tiene afinidad con los siguientes generos

| punk 1.69% | balada 1.6% | rock 1.5% | cumbia 1.49% | reggaeton 1.46% |


Comentarios

No hay opiniones para este video.


 Etiquetas


Videoclip Jijiji Clip Jijiji Cancion Jijiji Tema Jijiji Video Jijiji Musica Jijiji Video de musica Jijiji Video musical Jijiji Song Jijiji Titulo Jijiji Nombre Jijiji Ver Jijiji Mirar Jijiji


Covers o Similares Jijiji
Los Redonditos De Ricota - Jijiji

JijijiMirar estad├şsticas de "Jijiji de Fernet Con Pockys"


Informaci├│n: "Jijiji"


1 ┬┐Quien canta es tema "Jijiji"?

Fernet Con Pockys canta este tema


2 ┬┐De que pa├şs es este tema?

Argentina es el origen del pa├şs del tema


3 ┬┐A que genero musical pertenece?

El Genero musical al que pertenece es rock


4 ┬┐En que a├▒o se estreno este tema?

El tema se estreno el a├▒o 2016


5 ┬┐Cuantos minutos dura este tema?

La duraci├│n del tema es 5:30 (m:s)


6 ┬┐En que alb├║m salio este tema?

El Disco/Album es Fernet Con Pockys


# Genero: rock

# Pais: Argentina

# Visto: Total: 9 | Semana: 0

# Agregado Por: piojoso

# Duraci├│n: 5:30 (m:s)

# Visto hace: 0 segundos

# Se estreno el a├▒o 2016No poseemos la biograf├şa de Fernet Con Pockys
Palabras claves


janeamp12540onegaimirunatsukerunaprendasmechakuchadesastreshantoshitekanpaienderezkaradasasagetacuerpoenterocaminoquienesmayottehashitteitaperdidomoumokukanzenciegostotalmenteabiertosrealmentekakureteirushiroiescondidablancanebaridzuyoimusukoenemigoseitakunashokujiasesinolujosamentekurisutaruwareteshimattacristalrompioentregoeigakarapelculasensacinkodomochiisanabakudandabombaspequeitassaiteidoukutsudificilpajaronemurenaipuedendormiromoshiroiultimainteresantehontoukyoumishishindarouatencinkurakutekondeiruaruitecaminasoscuroaisaretahiriendoentregcoversjapones


Dise├▒o y Programaci├│n por: Juan Sossa

Normas y Privacidad | 2008-2024 DAVISSO | CONTACTO | Enviar CV